User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revisionBoth sides next revision
start [2021/12/20 06:35] gmstart [2021/12/20 06:43] gm
Line 6: Line 6:
 Når I er registret på wikien så tag fat i mig så sender jeg jer en kode og giver fuld adgang. \\ Når I er registret på wikien så tag fat i mig så sender jeg jer en kode og giver fuld adgang. \\
 \\ \\
-Wiki består af de nedenstående områder, klik på et link herunder eller i sidemenu for at komme i gang.+Wiki består af de nedenstående områder, klik på et link herunder eller i sidemenu for at komme i gang.
 \\ \\
  
start.txt · Last modified: 2022/09/10 11:53 by gm