User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2021/12/20 06:35]
gm
start [2021/12/20 06:43]
gm
Line 6: Line 6:
 Når I er registret på wikien så tag fat i mig så sender jeg jer en kode og giver fuld adgang. \\ Når I er registret på wikien så tag fat i mig så sender jeg jer en kode og giver fuld adgang. \\
 \\ \\
-Wiki består af de nedenstående områder, klik på et link herunder eller i sidemenu for at komme i gang.+Wiki består af de nedenstående områder, klik på et link herunder eller i sidemenu for at komme i gang.
 \\ \\
  
start.txt · Last modified: 2021/12/20 06:43 by gm