User Tools

Site Tools


sw:map:gryphon_college
Gryphon College

Et mindre universitet i det nordligte Rhakhaan, this College is a center of knowledge and a haven for those fleeing the Shadow of the Unlife. Gryphon College also holds a number of secrets within its ancient stone walls.

Prominente personer

Zaris: Leder af institutionen præsidium og førsteunderviser blandt underviserene. Erlini kvinde der altid er igang med sysler omkring universitetets drift. Interesserer sig meget lidt for hvad der sker uden for universitetet. Distræt, husker ikke folk godt. Holder utorlig meget af hendes urtehave hun passer nidkært i den begrænsede fritid hun har.

Alarin: Halv Loari, halv Talath. Alarin er en højt respekteret og vidende underviser der lader omverdenen interessere ham en smule mere end de andre på universitetet.
Han bruger det meste af sin tid i sit observatorium når han ikke underviser. Han ses aldrig uden for murene af Gryphon College.

Selena: Smuk linæri elverkvinde der i modsætning til de andre undervisere på stedet åbent interesserer sig for hvad der sker rundt om på Jaiman og Kulthea. Hun arbejder især med at spore hvad der foregår på den mørke side af planeten, hun er bekymret for hvad der gemmer sig der. Det mærkes dog ikke udadtil. Selena er klart den nemmeste af de prominente undervisere at aftale et møde med.

Ud over de nævnte herover er der ca 15 undervisere og 40 hjælpere/vagter. Der er også omkring 50 studerende til enhver tid.
Universitetet har et presidium der formelt styrer det. Det er sammensat af 7 personer. En udpeget af Rhakhaan, en udpeget af Nomikos biblioteket, 1 udpeget af loremasterrådet, 1 udpeget af Eidolon og 3 fra universitetet. Lederen er lige nu Zaris som er en af de 2 universitets udpegede medlemmer.
Der er valg hvert 30. år, om de forskellige representanter stemmes ind vides ikke? Gryphon college stemmer dog hver gang, og Zaris har vundet de sidste 14 gange der har været valg.

sw/map/gryphon_college.txt · Last modified: 2023/04/09 12:08 by gm