User Tools

Site Tools


sw:map:oakburn

Oakburn

Oakburn er sydligt len i riget U-Lyshak. Det ligger i provinsen Helyssa.
Lenet grænser op til nabolenene Westercastle, Bluevale og Stonebeach. Derudover grænser det også op provinsen Remeriath og har god adgang til Bay of Ulor.

Lenet har kyst mod vest og denne kyst huser også de to største byer i lenet

Oakburn består af 4 herreder.
Disse er: Merton, Gossons, Aramoor og Walden.
Baronen af Oakburn er Bernard Duret en relativt ung baron som bor i havnebyen Arbortane i herredet Merton. Han arvede det efter sin far og er gift med Yvette Insval Duret - datter af hertug Lord Vodfrey Insval III. De har ingen børn endnu.

Lenet er et rigt len i riget da jorden er frugtbar og floden Alum giver vand til hele herredet. Der er efterhånden få skove da så meget jord er opdyrket, det sydøstlige herred Gossons er mest vildt og uopdyrket.
De fleste lever af agerbrug, vinproduktion og til dels dyrehold.

Eksporten udgøres primært af animalske produkter samt vin, korn og bomuld. Der er der en voksende interesse for at kigge efter mineraler og stenbrud i de østlige bakker da lenet ellers må importere dette. Desuden undersøger baronen muligheder for at få flere håndværkere til lenet da dette vil styrke eksporten af færdigvarer.

sw/map/oakburn.txt · Last modified: 2018/08/11 19:13 by jesper