User Tools

Site Tools


sw:map:trashbag

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
sw:map:trashbag [2022/05/26 07:47] gmsw:map:trashbag [2022/05/26 10:09] (current) gm
Line 5: Line 5:
 {{:sw:map:trashbag_map.png?400|}} {{:sw:map:trashbag_map.png?400|}}
  
-{{:sw:map:easten_ly-aran.jpg?400|}}+{{:sw:map:easten_ly-aran.jpg?500|}}
  
 I den østlige del af [[sw:map:Ly-Aran]] ca 70 mil fra grænsen til [[sw:map:U-Lyshak]] og ved foden af [[sw:map:Red Hills]] ligger den lille og noget vilde by bare kendt som Trashbag.\\ I den østlige del af [[sw:map:Ly-Aran]] ca 70 mil fra grænsen til [[sw:map:U-Lyshak]] og ved foden af [[sw:map:Red Hills]] ligger den lille og noget vilde by bare kendt som Trashbag.\\
sw/map/trashbag.txt · Last modified: 2022/05/26 10:09 by gm