User Tools

Site Tools


sw:map:winterdeep

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
sw:map:winterdeep [2022/05/13 19:18] – [Folk af betydning] gmsw:map:winterdeep [2022/05/13 19:19] (current) – [Winterdeep] gm
Line 5: Line 5:
 Winterdeep er hovedsæde i herredet i [[sw:map:Deepwinter]].\\ Winterdeep er hovedsæde i herredet i [[sw:map:Deepwinter]].\\
 Byen er hjemsted for enken [[sw:npc:Lady Ivanna Lambert Charney]] og hendes børn [[sw:npc:Thornton Lambert]] og [[sw:npc:Amandine Lambert]]. Når Thornton bliver 22 år bliver han den nye herremand over Deepwinter efter hans adoptivfar de omkom i vinteren 6071.\\ Byen er hjemsted for enken [[sw:npc:Lady Ivanna Lambert Charney]] og hendes børn [[sw:npc:Thornton Lambert]] og [[sw:npc:Amandine Lambert]]. Når Thornton bliver 22 år bliver han den nye herremand over Deepwinter efter hans adoptivfar de omkom i vinteren 6071.\\
-Byen er den største i herredet og huser knap 1000 mennesker. Der er flere butikker, en mølle, et støberi og markedsplads i byen. Lidt vest for byen ligger borgruinen [[sw:map:Rhier Citadel]] der før sin ødelæggelse i 5943 var hovedsæde for herremanden i herredet og næststørste borg i hele [[sw:map:Stonebeach]].\\+Byen er den største i herredet og huser knap 1200 mennesker. Der er flere butikker, en mølle, et støberi og markedsplads i byen. Lidt vest for byen ligger borgruinen [[sw:map:Rhier Citadel]] der før sin ødelæggelse i 5943 var hovedsæde for herremanden i herredet og næststørste borg i hele [[sw:map:Stonebeach]].\\
 Under Byens kro, Minotaurs Bluff, er Lasse Rush og Valkor ved at oprette en Fontaine Guild afdeling. Under Byens kro, Minotaurs Bluff, er Lasse Rush og Valkor ved at oprette en Fontaine Guild afdeling.
  
sw/map/winterdeep.txt · Last modified: 2022/05/13 19:19 by gm