User Tools

Site Tools


sw:npc:selena_varten

Selena Varten

Race/Nationalitet: Shay

Alder: 31 år

Profession: Cleric

Har truffet: Claude Le Clé, Malim Narum, Vulgar Ardon, Elladin Cüfind'l, Eulphric Esser, Ni-Girda Ushlink, Allan Østerby, Joxer Teh Mighty, Dallan Dinsdale, Lawrence Charles Rowentree IV og Xerxes Xenoz

Sidst set omkring: I sit eget illura tempel: “Den Sande vej mod Illouras Velsignelse” i Waterfall City (Juni 6070).

Indgået i:

Mordet i Waterfall City, del 1.
Advantage Dallan

Karakter info

Selena var lærling under præsten Karoan Isther, og i den sidse tid af Kaorans liv havde novicen taget en mere og mere markant stilling i kirken, og var på mange måder forsamlingens daglige overhoved, Karoan sagde sjældent Selena imod, og virkede meget tilfreds med hendes virke. På et tidspunkt måtte menigheden flygte fra landsbyen Blaken i Thanor hvor Selena var vokset op, da byens kilde var tørret ud. Det belv besluttet at rejse mod Waterfall City hvor de ville forenes med byens eksisterende Illura tempel.
Kaoran havde mærket at denne rejse ville koste dem meget, og det belv aftalt at hvis Kaoran afgik ved døden under rejsen, ville Selena overtage posten som præst i den rejsende menighed. Kaoran døde under rejsen og resten af følget var også ved at omkomme hvis det ikke havde været for en gruppe eventyere der reddede menigheden fra monstrene i Thanors ødemarker Koran gav med hans sidste kræfter hans magiske staff til de to eventyere Claude og Vulgar, da de havde hjulpet meningenheden virkelig meget. Dette overraskede Selena rigtig meget da hun regnede med at hun skulle arve staven. Selena blev ganske forbitret over at være forbigået så tydeligt af Karoan, og hans grav i Thanor wastes fik bestemt ikke den velsignelse han kunne have håbet på at få.
I Waterfall City er Selena nu godt igang med at bygge et nyt Illura tempel kaldt: “Den Sande vej mod Illouras Velsignelse”. Da byens eksisterende Illura tempel ikke helt delte de samme teologiske retninger Selena gik ind for. Hendes tempel er meget mindre men har en voksend skare af tilhængere, og rygtet er at Selena er i god kontakt med Illura og hun er ikke nærrig med råd om både landbrug og husholdning. Selena er ganske vellidt af de fleste i byen. Deriblandt en ung kvinde med lovende magiske evner ved navn Anna Dreck. Dog ser præsterne i det gamle Illura tempel og bynes Cay tempel noget misbilligende på denne ny ankomne kvinde der laver om på den gamle balance mellem Cay og Illura templerne i byen.

sw/npc/selena_varten.txt · Last modified: 2014/04/06 15:24 by gm