User Tools

Site Tools


sw:pcs:q_aylef_t_paw

Q'aylef T'paw

Spiller: Mikkel Madsen

Fødselsdag: d 15. September 6044 (Shaalki Village, Mur-Fostisyr)

Race/Nationalitet: Ky'Taari

Profession: Monk

Karakterark

Karakter info

En priviligeret barndom Q'aylef voksede op på sin fars herregård på det sydlige Mur Fostisyr som den yngste af 4 søskende. Gårdens jorder var særdeles frugtbare og kunne både brødføde de 100 fæstebønder samt give massive indtægter ved salg af korn, smør, bacon.

Desuden havde T'Paw familien en vis succes med at brygge øl efter deres specielle opskrifter. De mest velkendte øl af de mange gode øl, der i tidernes løb blev brygget på herregården var utvivlsomt den serie af tre øl, der var kendt under navnene “Paw 6”, “Paw 8” og slutteligt hvad der måske var Jaimans bedste øl “Paw 10”. “Var” kommer selvfølgelig af de mørke tider, hvor familien var nødt til at tage flugten fra Q'aylefs fødegård….mere om det senere.

Æblet falder langt fra stammen Q'aylef viste sig at være den mindst ambitiøse af de fire børn i T'Paw familien. I hvert fald taget efter den målestok, der gælder for ky'taari-adelen. Allerede i hans barndom viste han en sjælden grad af manglende interesse i driften af herregården - noget, der optog hans to ældre brødre og også hans storesøster meget.

Q'aylef var lidt af en dagdrømmer; størstedelen af en typisk Q'aylef-dag gik med at læse tykke bøger fra gårdens bibliotek, både på hans modersmål og på erlin - elvermålet, der så let lod sig bruge til poesi og eventyr. Havde han haft en mindre priviligeret barndom, så ville han måske tidligere have opdaget hvad der var ved at ske på Mur Fostisyr. Hændelser, der viste sig at påvirke alle indbyggere på den kolde ø…

Lidenlunds-klostret Ved det fyldte 16. år erkendte Q'aylefs far, at der nok ikke var meget potentiale i Q'aylef, hvad angik at overtage bare en lille del af biksen. Gården skulle deles mellem Q'aylefs to brødre, mens søs stod i første række til at drive bryggeriet videre.

Q'aylef blev i stedet sendt på det berømte Lidenlunds-Kloster, der er kendt for både sin store samling af bøger og opslagsværker og for sin fine kampsportsskole, der underviser i såvel de mere aggressive kampsporter som i de kampsporter, der går ud på at passificere modstanderen. Bøgerne tog Q'aylef flittigt til sig - men overraskede alle (inklusiv sig selv) ved faktisk at have et talent for kampsport. Q'aylef var både hurtig og stærk - og tilmed en udmærket bueskytte….taget i betragtning af hvor lidt han egentlig gik op i kamp, da han først stod foran klostrets tunge porte.

Alt i alt var de 2 år på klostret måske den bedste tid i unge Q'aylefs liv…

“Adel i eksil”

Q'aylefs to år i Lidenlunds-Klostret var ved at være forbi, da nyheden kom til det isolerede kloster. Trods beliggenheden langt ude i den fostisyrske vildmark kunne klostret indbyggere ikke længere holde sig fri af verdens gang. En overlegen styrke af syr'karkar-krigere havde nemlig fejet al modstand blandt både ky'taarierne og fustir til side og brutalt indsat sig selv som eneherskere på den afsidens beliggende ø. Trods Hal'k'taines krav på snart sagt hele Jaiman havde Mur Forstisyr skæbne ringe interesse på de bonede gulve der - og i øvrigt på resten af Jaiman. Q'aylefs går var (som alle andre betydende byer og herresteder) inddraget af besættelsesmagten.

For første gang var Q'aylef virkelig alene i verden…

Et nyt håb På den “sidste frie båd” krydsede Q'aylef strædet mellem Mur Fostisyr og fastlandet, sammen med 50 andre forhutlede og bange flygtninge. Kun langsomt gik det op for Q'aylef, at hans priviligerede baggrund ingen som helst betydning havde mere - snarere tværtimod.

Forvirret og ensom tumlede Q'aylef i land på en klippefyldt kyst i det nordlige Jaiman og søgte straks ly i den nærmeste kro, hvorfra der kom lys, varme og høje, glade stemmer. Q'aylef slog sig ned blandt en gruppe eventyrere og gav sig straks i snak med med den første ky'taari og den første fustir, han kunne finde. Hjemmefre var det trods alt rart at tale på sit modersmål…

Eventyrer og frihedskæmper - Sønnerne af Mur Fostisyrs Samlende Frihedsbrigade (SMFSF)“ Fustiren Schumi viste sig at have gode forbindelser til den begyndende modstandskamp på Mur Fostisyr, mens Elor virkede mere som om han havde forladt Mur Fostisyr for evigt, men måske mere veletableret end Schumi. Begge viste sig dog senere at være gode følgesvende og gode kampfæller for den uprøvede Q'aylef.

Schumis fortællinger om SMFSF og deres (stadig meget små) succeser i kampen mod besættelsen forekom i begyndelsen Q'aylef lidt ligegyldige - fremtiden var jo på fastlandet og ikke i en håbløs frihedskamp. Rygterne om at der skulle eksistere en række tunneller under det tæt patruljerede farvand mellem fastlandet og Mur Fostisyr, kombineret med de beretninger om hvor hård besættelsen var, fik dog efterhånden Q'aylef på andre tanker: Han VILLE tilbage på Mur Fostisyr og se om hans familie var i live - koste hvad det vil. Måske vidste SMFSFs netværk noget…?! frihedskæmpere kan jo også lide en god Paw 8.

Livsmål 1: Frit Mur Fostisyr

Livsmål 2: T'Paw-familien får sin retmæssige ejendom tilbage.

Delmål 1: Være med til at sikre, at SMFSF vinder en betydelig sejr.

sw/pcs/q_aylef_t_paw.txt · Last modified: 2014/08/23 12:44 by gm