User Tools

Site Tools


sw:tales:jaiman6071.1

Historier fra Jaiman i første halvår 6071
Afrejsen fra Mur-Fostisyr

Shadow World tid: 17-01-6071 til 03-02-6071
DK tid: Fredag d 17. oktober 2014 kl. 19:00 - 01:00
Til stede var: Rennard "Renn" Eisenblut Kempstern, Joag Reineken, Q'aylef T'paw, Olix von Flyndern og Endolfin Griffelin

Nogle af de skibe gruppen havde været med til at kapre blev brugt i denne fangeflugt fra Mur Fostisyr. Det hele gik planmessigt indtil sidst da skibet blev opdaget som det var ved at lægge fra kej. Det blev en stor kamp mod Syrkakare og dæmoner mens skibet lige så stille lagde fra kaj. En modig ung Ky'Taari der var navnebror til Q'aylef sagde han ville holde kajen de sidste minutter mens skibet gik fra kaj, men det ville Endolfin og Joag ikke høre tale om så de gik med ned og kæmpede og kom i sidste øjeblik ombord med den tapre Q'aylef.
Derefter sejlede skibet til Kelfurs Landing hvor vi stoppede.

Skeletter i minen

Shadow World tid: 03-02-6071 til 15-02-6071
DK tid: Fredag d 23. oktober 2014 kl. 17:30 - 02:00
Til stede var: Joag Reineken, Endolfin Griffelin, Sir Elor Blake, Valkor Leartes og Hermod Hyggedal

Gruppen planlage hurtigt at rejse til byen Rapata ved grænsen til Xa-ar og så defra sejle direkte til Cynar i U-Lyshak.
Det gik dog ikke helt som forventet. I minebyen Roog i det nordligste Saralis blev gruppen hurtigt draget ind i at hjælpe med at uddrive nogle undeads fra nogle miner.
Efter dette kom gruppen endelig til Rapata hvor de desværre fandt ud af at der ikke rigtig var nogle skibe der havde lyst til at sejle langt ud i øjeblikket grundet mange raiders fra Ulor.
Vi stoppede i Rapata.

Til U-Lyshak

Shadow World tid: 15-02-6071 til 20-03-6071
DK tid: Lørdag d 1. november 2014 kl. 17:30 - 01:00
Til stede var: Joag Reineken, Sir Elor Blake, Valkor Leartes, Hermod Hyggedal og Oliver Langheim

Gruppen rejste over land gennem Saralis mod U-Lyshak. Der blev gjort stop i Reineken og kæmpet mod raiders undervejs. Gruppen nåede Cynar, fik aflagt rapport til Louis Roderer og videre til Fayette hvor vi stoppede.

Problemer i Stonebeach

Shadow World tid: 20-03-6071 til 01-05-6071
DK tid: Tirsdag d 30. december 2014 kl. 13:00 - 01:30
Til stede var: Joag Reineken, Sir Elor Blake, Valkor Leartes, Hermod Hyggedal, Olix von Flyndern og Hans Alizon Keizer

I Fayette blev Sir Elor hidkaldt til Crystalmont hvor hans baron Pascal Robic ønskede ham i audiens.
Det viste sig at grunden til dette møde var, at Pascal af hertugen af Helyssa, var blevet beordret til at sende nogle soldater til det fjerne len Stonebeach, som åbenbart havde nogle grænseproblemer mod Ly-Aran. Det var begrænset hvad de andre len kunne sende, da mange af de kystnære len selv havde travlt med raiders fra Ulor. Og fra hertugdømmet Vorn kunne der heller ikke leveres meget da der var interne stridigheder blandt baronerne.
Da Elor jo havde holdt ferie længe mente Pascal det var rimeligt han tog med soldaterne til Stonebeach. Soldaterne skulle egentlig afleveres ved baronen Julian Grey i Stonearch, men Pascal ville hellere have de blev leveret direkte til Sir Geoffrey Charney i Winterdeep.
Rejsen til Stonebeach len giv selvfølgelig uden problemer da gruppen jo også havde 30 soldater med. I Stonebeach kom første problem da de nåede byen Holbridge ved floden Thranden. Den store gamle bro over floden var styrtet sammen og soldaterne skulle nu fragtes med båd over floden. Floden ligger i en kløft så det var ikke en hurtig process at få soldaterne over.
Sheriffen i Holbridge Goran Neucer var nu ikke meget bekymret over situtationen med broen da han regnede med at baronen af Stoebeach eller måse endda hertugen af Helyssa på et tidspunk ville bevilige penge til genopbygningen af broen og i mellemtiden havde hans bror Djano Neucer en god forretning med bådene.
Gruppen og alle soldaterne rejste videre ind i herredet Deepwinter hvor de skulle afleveres i hovedbyen Winterdeep. Det viste sig at der var rigtige mange flygtninge i herredet der var på vej mod Holbridge. Og da de nåede Winterdeep var der virkelig mange flygtninge i selve byen. Herredet var under vedholdene angreb og der var ikke kommet nye soldater eller forsyninger meget længe.
Det var en meget lettet Geoffrey der modtog forstækninger og soldater. Samme aften belv byen da også angrebet igen, og denne gang blev angrebet ret let afvist grundet de nye forstækninger.
I dagene efter fandt gruppen ud af der slet ikke var nået nogle forsyninger og soldater frem, ikke engang fra de andre herreder i lenet. Det blev besluttet at drage til Stonearch i Stonefell og høre baronen selv hvorfor Sir Geoffrey ikke fik de forstækninger der var så voldsomt brug for.
I Stonearch var der mange soldater der bare ventede og en del var sendt til garnisonsbyen Greyspire hvor de afventede ordrer. Gruppen mødte også Sir Roderick De Taucy fra herredet Dervishan og en Sir Nicolas Brayer sendt af baronen af Oakburn. De undrede sig også over situationen men havde ikke kunnet få audiens med baron Julian Grey.
Det lykkedes dog til sidst for et par stykker af gruppen at få foretræde for Julian Grey sammen med Sir Nicolas Brayer. Det viste sig at Juilan allerede anså Winterdeep som tabt og at den bedste chance ville være at forsvare Stonearch fra den gamle brog ved Greyspire. Dette ville også betyde at Dervishan ville falde men på den måde ville lenet Oakburn blive tvunget ind i kampen.
Den gamle baron var hele tiden flankeret af 3 rådgivere: Portos Le banc, George Elfheim og Joffrey Freeman og Hermod mærkede at Joffrey 2 gange brugte en slags magi på baronen, blandt andet til sidst hvor mødet blev afbrudt fordi Julian fik det dårligt igen.. lige efter noget subtil magi fra Joffrey.
Valkor havde i mellemtiden i byen fået stablet en awareness happening sammen så folk blev klar over problemerne i Winterdeep samtidigt med at de kunne se nogle sjove shows og drikke nogle øl. Det var også en stor sucess.
Efter mødet besluttede gruppen sig for at klæde sig ud som baronen (ved hjælp af Hermods magi) og så beordre alle soldaterne til Winterdeep. Sir Nicolas var ikke vild med den plan da det ikke er en sirs opgave at betvivle en baron, men i situationen kunne han godt se bort fra gruppen og især Elors forædderi og trak istedte sine soldater til Holbridge inden Elor ville udkælde sig som Baronen af Stonebeach. Planen blev udført og med lidt hjælp fra tåge omkring baronens borg opdagdede ingen at alle soldaterne drog afsted.
De mange soldater nåede frem til Winterdeep hvor forsvarsværkerne blev kraftigt forstærkede og der blev derved lagt låg på truslen om en kommende invasion.

Hvad der ikke blev fundet ud af denne aften var hvorfor lugrokierne fra Ly-Aran var blevet så organiserede. Der var også en handelsmand ved navn Julius Godmod der flere gange forsøgte at komme i kontakt med gruppen da han kendte til en stor skat der var faldet ned fra himlen lidt inde i Ly-Aran.
Vi stoppede i byen Holbridge.

Stjernestålet

Shadow World tid: 01-05-6071 til 09-05-6071
DK tid: Søndag d 11. januar 2015 kl. 16:00 - 01:15
Til stede var: Joag Reineken, Valkor Leartes, Olix von Flyndern og Robin van der Baasweiler

I byen Holbridge i herredet Dervishan blev Valkor igen opsøgt af Julius Godmod der endnu en gang bad gruppen om hjælp til at finde det legandariske stjernestål der havde evner enhver kunne bruge og åbenbart ikke krævede de voldsomme smedjer for at kunne arbejde med.
Denne gang gik gruppen med til at finde det stål så de kunne få fede og seje items og rustninger. Og Julius vidste jo næsten hvor metallet kunne findes. Det krævede bare man tog til en forladt by i det østlige Ly-Aran som hed Greyden og gravede en Atuur Dairos grav op hvori en kort var lagt for mange år siden. Det burde være nemt men med de huserende lugroki og goblin bander i landet var det ikke en opgave for en driftig handelsmand, men derimod en opgave som skabt for en gruppe eventyere på udkig efter eventyr!
Julius tog med gruppen til byen Winterdeep. Hvor han forsynede dem med urter og forplejning og et kort til byen Greyden. Byen ville blot ligge en 7 dages ridt mod vest.
Rejsen in i Ly-Aran gik fint og et par store grupper lugrokier blev relativt nemt omgået og gruppen mødte endda en anden gruppe eventyere på vej østpå mod U-Lyshak. Denne gruppe havde brugt en hemmelig lejr hvor man trygt kunne sove som de viste til de andre så de også kunne få en god nats søvn.
Efter et par dage kom gruppen til et suspekt tårn som de red mod, med da der belv skudt lugrokipile mod dem fra tårnet vendte de om. Joak var dog sikker på at gruppen ville blive overfaldet efter dette så de lavede en snedig fælde for lugrokierne med dukker i lejeren. Fælden klappede næsten perfekt og lugrokierne blev nedkæmpet.
Nogle dage senere nåede gruppen den forladte by Greyden der dog bar tydelige præg af at være inficeret med udøde og kæmpeedderkopper, på en eller anden måde formåede Olix at få kæmpeedderkopperne til at fortælle hvor i byen de udøde ikke kom uden at komme i kamp med dem. Joak noterede dette i sin bog men animal tounges er dog en relativt kendt besværgelse.
Gruppen sov trygt efter edderkoppernes anvisning selvom deri gaden gik zombier og andre udøde. Flere i gruppen var lettede over der ikke var clerics og paladiner med på turen da de så helt sikkert ikke ville få deres søvn.
Næste morgen blev byen gennemsøgt og ved middagstid blev gravpladsen fundet, og gruppen begyndet at søge efter Atuurs grav. Det tog lidt tid da ingen var særligt gode til at læse Laranian eller Zori men ved eftermiddagstid blev graven fundet og så gik det op for gruppen at de ikke havde skovle eller spader med. Heldigvis fandt joak en gardnerskur i den anden ende af gravpladsen ved siden af en forseglet mausoleumsbygning. Det tog lidt tid at få brudt skuret op og der kunne derefter høres ildevarslende rumlen fra mausolæet, men tiden var knap og mausolæets porte så solide ud så gruppen begyndte at grave. Men nu var mørket faldet på og som kisten i jorden blev gravet fri og låget åbnet sprang en ghulkonge op og skreg “Døøød…døøød over dem der rører min grav”. Samtidigt begyndte flere zombier at grave sig op af jorden og så skulle der bare hugges løs. Det gik sådan set også fint nok, indtil mausolæets porte blev sparket op af en udød masse af knoglerester og ondskab som havde taget form af en trold eller noget i den stil. Dette krapyl fór mod gruppen og det blev en frygtelig farlig kamp hvor kun Robin stod alene tilbage efter den sidste udøde var blevet smadret.
Heldigvis var ingen i gruppen døde og Robin fik alle op igen. I Atuurs grav ver der ganske rigtigt et kort til et sted længere vestpå langs bjergene som angav hvor stjernestålet var faldet for så mange hundrede år siden.
Vi stoppede i byen Greyden. Gruppen er klar til rejsen videre vestpå.

Minen ved stenen

Shadow World tid: 09-05-6071 til 24-05-6071
DK tid: Søndag d 8. februar 2015 kl. 14:30 - 00:15
Til stede var: Joag Reineken, Valkor Leartes, Robin van der Baasweiler, Sir Elor Blake og Oliver Langheim

Gruppen fandt stenen men opdagede ved samme lejlighed at nogen var kommet dem i forkøbet og begyndt at grave i stenen for at få stjerneståelt ud. Det viste sig at en heks ved navn Dasheena Daresh havde tvunget en stamme gobliner og en alkymist ved navn Arvild til at arbejde for sig så hun kunne få et fedt item. Gruppens entre smadrede dog hendes planer og da gruppen var ved at befri Arvild kom Dasheena ind på scenen og lavede et mægtigt postyr. Hun tog artefaktet der dog stadig være gløende og der der gik ild i hende og hun løb brændene ud af stedet hun holdt Arvil fanget. Dog nåede hu nat skyde en dark channel mod en af spillerne med Arvild kastede sig ind foran og blev ramt og døde kort efter.
Dasheena stak af eller døde, men hun var meget vred og svor hævn.
Arvild nåede at fortælle gruppen de skulle opsøge Vilar Threxodan i Norek som ville kunne lave flere artefakter af det stål han havde udvundet.
Goblinerne der havde været trælbundet af Dasheena var glade for at slippe for hendes overherredømme og smuttede hurtigt efter at Dasheena var forsvundet.
Gruppen dog tilbage mod U-Lyshak og vi stoppede i Winterdeep.

Hvordan får vi flere items?

Shadow World tid: 24-05-6071 til 01-06-6071
DK tid: Tirsdag d 10. februar 2015 kl. 17:00 - 01:00
Til stede var: Joag Reineken, Valkor Leartes, Robin van der Baasweiler, Sir Elor Blake, Oliver Langheim og Hermod Hyggedal

Gruppen rejste til Norek hvor de mødte Vilar Threxodan der blev ked af at høre om Arvilds skæbne. Vilar havde godt mødt “alkymist lærlingen” Dasheena Daresh og havde faktisk heller ikke brudt sig om hende. Han var dog ikke klar over hun var så ond. Vilar havde en niece ved navn Macelina Threxodan boende ved sig. HUn holdt kølig afstand til gruppen med observerede dem tæt når de ikke var opmærksomme.
Vilar ville gerne hjælpe gruppen, men den bog hvor der stod mest om forabejdning af stjernestål havde han for nyligt mistet i en grav sammen med to krigerbrødre fra byen: Rufus og Brutus.
Elor gad ikke jage stålet mere så resten af aftenen gik med at drysse rundt i Norek.
Vi stoppede her.

Gedebukke og warriors

Shadow World tid: 01-06-6071 til 06-06-6071
DK tid: Fredag d 13. februar 2015 kl. 20:00 - 01:00
Til stede var: Joag Reineken, Hermod Hyggedal og Olix von Flyndern

Da Joag, Hermod og Olix sad i Vilars boghandel i Norek og diskuterede hvad de nu skulle gøre, blev det besluttet at selvom resten ikke gad stjernestål mere ville de 3 nu gerne have et par fede items. Så gruppen drog hen til Rufus og Brutus og de blev spurgt om de ikke ville med hen efter den bog de havde tabt og så få hævn over de udøde. Brutus havde store tømmermænd, men Rufus var klar. Så gruppen drog afsted for at hente bogen så de kunne få deres loot.
Det blev en kamp på livet og Joag døde faktisk, heldigvis var der en Zornt i gruppen der kunne redde ham. Men bogen blev hentet og med hjælp fra gedebukke, elementals og Rufus lykkedes det at slippe levede tilabge til Norek. Vi stoppede her.

Lugs og undeads

Shadow World tid: 06-06-6071 til 18-06-6071
DK tid: Lørdag d 21. februar 2015 kl. 20:00 - 01:00
Til stede var: Joag Reineken, Olix von Flyndern, Robin van der Baasweiler, Valkor Leartes og Sir Elor Blake

Da Joag, Hermod og Olix havde sørget for at der alligevel kunne blive til lidt items blev Vilar Threxodan sat igang med at lave items til flokken. Det endte med en række bracers (joag:db,robin:db,valkor:magic, elor:magic, hermod:magic, Oliver:dB, olix:magic) som ville være færdige d 7. juli 6071, og derefter ville kunne afhentes i Norek ved Vilar.
Elor og Joag ville gerne vide hvad der var blevet af rådgiveren fra Stonebeach: Joffrey Freeman, der i følge rygtet var rejst til Cynar.
Derfor drog gruppen nu mod byen for at finde Joffrey, men på vejen dertil kom gruppen forbi lugroki spor der førte mod havet, men inden de nåede havet førte sporene til et gammelt tempel i en skov hvor lugrokierne var ved at udgrave et eller andet. En bud blev sendt afsted fra templet som gruppen fangede. Han bar krukke med runer på. Da gruppen vendte tilbage til templet for at undersøge dette nærmere, gik et eller andet galt i udgravningen. For pludselig var lugrokierne i kamp med undads og det hele gik op i hat og briller. Gruppen blandede sig nu og hjlalp lukrokierne med at nedkæmpe udøde.
Efter en lang kamp blev den sidste store undead (en licht type) nedkæmpet, de overlevende lugger takkede for hjælpen og lovede at forlade landet.
Derefter drog gruppen videre til Cynar hvor krukken med organerne fra lichten blev forsøgt overdraget til et tempel, men ingen var interesserede i at have den uhellige krukke i nærheden. Så den blev kylet på et bål uden for byen.
Vi stoppede der.

sw/tales/jaiman6071.1.txt · Last modified: 2015/03/21 16:42 by gm