User Tools

Site Tools


sw:pcs:fortunatrix_doxa

Fortunatrix Doxelin

Spiller: Henrik Juul-Madsen

Fødselsdag: d. 12 August 6041. (Daar Rumin, Lu'nak)

Race/Nationalitet: Haid, Klan Doxa

Profession: Fighter

Karakter info

Haider

Som du sikkert ved findes der forskellige Haid-klaner af forskellig størrelse og styrke. Engang var Haid-klanerne forenet under Grand Thain Praxus Noxa , men siden hen er der opstået splittelse, og de forskellige klaner har længe bekriget hinanden om herredømme over territorium og krigsfanger i Lunak. Samtidig ligger Haiderne i krig med skov-elverne om magten over Lunak. Uafhængigt af hinanden har flere af Haid-klanerne allieret sig med Dragonlorden Jamilltagg. Det er sket for bedre at kunne bekæmpe skov-elverne, og for at styrke den enkelte klan i krigen med andre Haid-klaner.

En Haid-klan styres af en familie hvis overhovedet er Thain, og under ham står et antal store og velhavende familier. Typisk findes der mellem 5 og 8 af sådanne familier i en Haid-klan. Deres vigtigste funktion er, at organisere den militære beskyttelse af hele klanen. og sikre dens fortsatte overlevelse gennem konstant ekspansion af eget territorium. Under hver af disse velhavende familier findes der en del andre familier, som typisk står for produktionen af forskellige goder, og som, til gengæld for organiseringen af deres beskyttelse, skal deltage i klanens forsvar med en bestemt del af de yngre mænd.

En betydelig del af klanens produktion af goder er lagt an på brugen af krigsfanger. Et gammelt Lunak mundheld lyder : “Giv mig antallet af en klans krigsfanger, og jeg skal fortælle dig klanens styrke”. Derfor handler krigen ikke bare om territorium, men om at kapre krigsfanger til klanens produktionen, så klanen kan blive rigere.

Klan Doxa

Klan Doxa hører til i Dagos Rumin. Klanen ledes af Thain Geltrox Doxa , og skønt han principielt kan tage stort set alle beslutninger selv, så findes der et konsulterende Thain-ting, hvor Doxa-Klanens 6 store og rige familier : Doxarr, Doxin, Doxoz, Doxarinix, Dozer & Doxelin er repræsenteret ved hver deres overhoved. I praksis tages mange beslutninger i disse Thain-ting, men hvor meget de benyttes varriere fra klan til klan, og fra thain til thain. Det er ikke helt ualmindeligt, at enkelte af de store familier føler sig forbigået i forhold til andre, og af samme grund har interne stridigheder i Klan Doxa, ligesom i alle andre Haid-klaner, historisk ikke været ualmindeligt. Men i den nuværende situation i Lunak, hvor der er strid mellem Haid-klanerne, og med tilstedeværelsen af skov-elverne, så er indre stridigheder ganske sjældne, og der bliver hurtigt slået ned på dem af Thain og Thain-ting.

Thain Geltrox Doxa er af Doxarr-familien, som de sidste 110 år har været den regerende familie i Klan Doxa. Titlen som Thain går i arv fra far til søn. Hvis den regerende Thain ikke har en søn til at arve, så findes den nye Thain i en traditionel konkurrence mellem de førstefødte sønner, fra de store og rige familier som har sæde i Thain-tinget. For 110 år siden kunne Thain Quanas Doxa, fra den da regerende Doxin-familie, ikke viderefører Doxin-familiens ret til positionen som Doxa-klanens Thain. Thain Quanas Doxa's eneste søn Quanix Doxa blev taget til fange i et urimeligt men vellykket raid fra Klan Zatfir. Quanix Doxa's skæbne forblev ukendt. Han formodes at være blevet dræbt, eller at have levet sit liv som krigsfange hos Zatfir klanen. Under alle omstændigheder må han nu være død, hvilket ikke kan siges om hadet mellem Klan Doxa og Klan Zatfir. Quanix Doxa er blevet et symbol på Klan Doxa's had til Klan Zatfir, som end ikke overgåes af hadet til skovelvere.

For at finde Thain Quanas Doxa's efterfølger, blev der, i overensstemmelse med de gamle regler, afholdt en række traditionelle konkurrencer mellem de førstefødte sønner af de store familier. Vinderen - Felatrix Doxarr - blev kåret som Thain Felatrix Doxa, og han var den nulevende Thains farfar.

sw/pcs/fortunatrix_doxa.txt · Last modified: 2010/01/18 18:56 by 127.0.0.1