User Tools

Site Tools


sw:map:yalf_hurn

Yalf Hurn

Yalf Hurn betyder på Sicam “Glasspirenes land” Dette navn skyldes de høje bjerge der dominerer denne ø om sommeren kan være helt blanke og glasagtige når sneen ikke dækker dem. På de nedre dele af bjergene er de typisk dækket af nåletræer
Mellem bjergne findes mægtige gletsjere men også beskyttede dale, hvor hårføre græsser og buske gror. Det er disse relativt frugtbare dale der giver fødegrundlaget for Ky'taari kulturen på øen.


Den store dal på Yalf Hurns vestlige side ud mod den store Ky'taari bugt.

sw/map/yalf_hurn.txt · Last modified: 2014/08/26 08:19 by gm