User Tools

Site Tools


sw:map:chaylot

Chaylot

Flodlandsbyen Chaylot i herredet Fayette er en lille by med ca 75 indbyggere i selve byen.

Byen ligger ved floden Khine og var engang forbundet til nabobyen Gaillot via floden, men byens mole er for mange år siden brudt sammen og siden har der ikke været transport af nogen stor betydning fra Chaylot. De fiskes stadig i floden, men primær indtægten er dyrehold både for by og gårde i området omkring.
Fra byen er der rimelig vejforbindelse til byen Fayette, noget ringere vej til nabobyen Tavole og en gammel ganske lidt brugt route mod lenets hovedby Belante.

Baron Pascal Robic af Eastmeadow har et par gange nævnt byen som en mulighed for at bygge en ny flodhavn i eller omkring landsbyen således at Belante kan forbindes til resten af U-Lyshak via floden Khine. Men det er en langsigtet plan der ud over ny havn også vil kræve veje gennem flere herreder udvikles og passes. Lige nu er der ingen aktuelle planer om noget så livet i byen står ret stille.
En søn af kroejer Barnabus Webb har for nyligt været i byen og se på et evt. opkøb af hus så byen igen kan få en kro såfremt der i fremtiden vil komme flere rejsende igennem byen. I dag er den eneste håndværker i byen deres tømrer.

Kort over Chaylot

sw/map/chaylot.txt · Last modified: 2023/02/13 14:28 by gm