User Tools

Site Tools


sw:map:merton

Merton

Merton er det nordøstlige herred i Oakburn. Herredet er hovedsæde for baronen. Byen Arbortane er den største i lenet, lidt nord for byen i borgen Tarsington Hold lever baronen: Bernard Duret og hans familie.

Byer af betydning:

Arbotane
Mageacre
Draluçon
Courvin

sw/map/merton.txt · Last modified: 2022/08/28 09:18 by gm