User Tools

Site Tools


sw:map:mur_fostisyr

Mur Fostisyr


Forsak Ay

Den nordligste øgruppe på Jaiman, hjemsted til flere helt unikke folkeslag: Ky'taarierne, Syrkarkarene og Fustierne som kun findes på denne øgruppe. Der fandtes engang også et nomari folk kaldet Udahirene, de formodes dog uddøde da ingen har set dem i århundreder.
Det er et meget koldt og barsk klima. Der er stortset kun nåletræer på øerne. Kun i enkelte vulkansk opvarmede dale findes der løvtræer.
Befolkningerne på øen havde levet i relativ fred med hinanden i adskillige hundrede år, men for en 10 år siden begyndte Syrkakarene at komme mere og mere på Yalf Hurn. Til sidst lavede de en regulær invasion af øen. Hvorfor Syrkakangen beordrede Yalf Hurn besat vides ikke, mange Ky'taarier omkom i krigen men de forsvarede sig bravt og kun deres ringe antal i forhold til Syrkakarene gjorde at de til sidst opgav kampen. Øerne Forsak Ay og Gosti Hyr gik syrkakarene uden om da de åbenbart ikke var hvad de søgte. Siden invasionen er mange Ky'taarier blevet sat til at bryde jernmalm og bringe det til Adea Hu. Hvad Syrkakarene opruster til vides ikke.


Af interssandte steder på Mur Fostisyr kan nævnes.

Yalf Hurn - Største ø i gruppen, landet hvor Ky'taarierne bor. Øen er meget bjergrig og der er relativt sparsom bevoksning af nåletræer, mellem bjergene findes mange store gletsjere, der findes dale med mulighed for simpelt landbrug og dyrehold.

Adea Hu - Øen der huse det krigerrigske Syrkakar folk. Øen er stortset dækket af store nåletræer så set fra havet ligner det at hele øen er beklædt med et stort grå-grønt tæppe. Der er dog en stor kaldera på øens midte kaldet Yalg Syrklax og på den sydlige side findes en beskyttet dal med meget mildere klima.

Forsak Ay - Der er ingen træer på Forsak Ay og kun en enkelt større bosættelse på øen. Øen er primært befolkete af Fuistir Gost folket.

Gosti Hyr - Mindste af de store øer i gruppen. Der er meget få træer på denne øde ø. Der er ikke nogle permanente bosættelser på denne øde ø, der er dog enkelte sæsonlejre benyttet af Fustierne til jagt.

Syrclax - Næststørste Syrkakar by, ligger på Adea Hu. placeret i Yalg Syrklax. Hjemsted til Syrkakang (det ledende råd for Syrkakarne).

Brya Sug - Største Syrkakar by. Ligger ved indsejlingen til Yang Kway

Yang Kway - Langstrakt fjordal på det sydlige Adea Hu, dalen har et ovrraskende varmt klima grundet vulkansk aktivitet der holder fjordvandet omkring 25 grader året rundt. Dalen fungerer på mange måder som hele Adea Hus madkruv.

A-Tykaar - Ky’taariernes hovedstad. Største Ky'taari bosættelse på øen, byen er under besættelse af Syrkakar tropper og der holdes streng kontrol med byens borgere.

Var Ukaak - Susymogs tårn. Susymog var/er en enorm dæmon, der heldigvis ikke er set i hundredevis af år, rygtet er at den sover eller er død. Dog er der helt sikkert snedæmoner rundt om tårnet der stadig patruljerer og holder uvedkommende væk. Ingen med sindet i god behold rejser nær dette rædselstårn.

Taurkytaal - Aztaur the demonlords borg, dæmonen Aztaur er med stor sikkerhed dræbt for adskillige tusinde år siden, men hans borg forblev beboet af onde væsner.

Aalk Gaath - Dragonlorden Oran Jatars hjem - Meget afsidesliggende borg, Oran Jatar sætter stor pris på sit privatliv on inviterer kun yderst sjældent gæster.

A-Arnaar - Ky’taariernes høj tempel, ligger ikke langt fra hovedstaden, det fungerer stadig som tempel og præsterne har fået lov til at fortsætte deres gerning efter invasionen. De mest værdifulde artefakter er dog forsvundet siden invasionen. Rygtet er at de er flyttet til Kaldaraak-Vaar

Kaldaraak-Vaar - Det hellige sted Arianna har besøgt i gamle dage, delvist et tempel, stedet er sjkult og kun få Ky'taari højpræster og adel kender dets eksakte position. Det er ikke lykkedes Syrkakarene at finde Kaldaraak-Vaar.

Uda Tyygk - Udahirenes hemmelige by under jorden
Udahirerne betragtes som en uddød race, dog fortæller en sne nomarierne (også kendt som Udahirer) efterlod en hemmelig by dybt under Gosti Hyr fyldt med artefakter og anden forsvunden teknologi.

Tharg Jionak - Også kendt som stjernebeskuerens borg.


De tætte skove på Adea Hu


Typisk bevoksning på Yalf Hurn.


Kystlinje ved Adea Hu

sw/map/mur_fostisyr.txt · Last modified: 2014/08/25 12:16 by gm