User Tools

Site Tools


sw:npc:emer:start

Fjender og venner

Samling over samtlige NPC's i denne wiki
(listen er opdateret d 19. april 2019)

Venner og fjender fra Emer

Venner

Al'jaha Drebin - Sel-Kai

Alov Tûn - Sel-Kai

Anna Dreck - Waterfall city

Baron Terpas Denoos - Waterfall city

Daelhaelyn Ciriya - Sel-Kai

Dianna Dreck - Waterfall city

Ilred Carstein - Kriig

Jack "Steelmourner" Braden - Tendorn

Jotha Guderian - Ukendt bopæl

Karoan Isther - Thanor

Loretta Carstein - Kriig / Sel-Kai

Mads Nuff - Waterfall City

Robol Solloc - Waterfall City

Selena Varten - Waterfall City

Van'dale Drebin - Sel-Kai


Fjender

Bezla'Tacth - Værken Mire

Dorsen Silver - Thanor

Hamskifteren - Nordlige Silaar

sw/npc/emer/start.txt · Last modified: 2022/04/19 13:47 by gm