User Tools

Site Tools


sw:pcs:joag_reineken

Joag Reineken

Spiller: Mads Sørensen

Fødselsdag: d 10. Februar 6043 (Schloss Reineken, Saralis)

Race/Nationalitet: Saralin

Profession: Witch Hunter

Karakter info

Joag er af familien Reineken og direkte efterkommer af den store Saralinske brygmester Nicolas Reineken, og at være efterkommer af en stor brygmester er i Saralis ensbetydende med meget høj status. Det er desværre ikke ensbetydende med rigdom, men bryggeriet og eksporten af øl løber dog lige rundt for Reineken familien. Hvis man passerer Schloss Reineken på afstand, hvad mange rejsende gør, vil man da heller ikke være i tvivl om den berømte bryggerfamilies status, idet omridset af en stor borg tydeligt kan skimtes.

Joag selv har en lille smule penge sparet sammen, men han anser sig selv for fattig, fordi opsparingen og alt hvad han finder som udgangspunkt er øremærket til bekæmpelse af hekse og Unlife. Men hvorfor nu det. Jo, fordi Joag Reineken, søn af nu afdøde brygmester Wolfgang Reineken og Inga Reineken og bror til brygmester Alexander Reineken, startede egentlig som brygger men er nu aktiv heksejæger. For helt at forstå hvordan det gik til, er vi nødt til at tale lidt om Saralis.

I Saralis brænder man rutinemæssigt hekse. I sine helt unge dage var Joag ikke den store tilhænger af denne tradition, som han anså for at være en lidt primitiv og naiv frygt for det ukendte. Faktisk opdagede Joag på et tidspunkt, at han selv havde talent for at lære magi, en viden han dog ikke delte med andre end Nivmagus Charr, en stor troldmand som dengang holdt til i et tårn i en af de store skove nær Reineken. Joag var meget imponeret af Nivmagus, som bl.a. kunne trylle vand om til is og tænde ild med hånden. Han opsøgte tit Nivmagus i tårnet i håb om at lære nogle tricks, og Nivmagus opmuntrede Joag og spåede ham en stor fremtid som troldmand, dog skulle Joag i første omgang hjælpe med at hente mad, øl, gøre rent og rydde op, fordi sådan var alle store troldmænd engang startet.

En skønne dag, hvor Joag gik til hånde med ølbrygningen på Reineken bryggeriet, kom der tre sortklædte ryttere forbi. Gruppen præsenterede sig som Albert Hanuffman med følge og advarede mod en farlig heks som var blevet set i skoven tæt ved. Adspurgt om han havde set noget, svarede Joag “nej”. Albert Hanuffman stirrede Joag lige i øjnene, og Joag vidste instinktivt, at hans løgn var gennemskuet. Da rytterne var væk, fandt Joag på et påskud og skyndte sig ud i skoven for at advare Nivmagus Charr. Han fandt Nivmagus i færd med at studere nogle gamle knogler. Før Joag fik fremstammet et eneste ord, stod de tre sortklædte fremmede bag ham. Albert Hanuffman løftede sin pegefinger mod Nivmagus og råbte “Brænd, Heks!”.

Hvad der derefter skete glemmer Joag aldrig. Nivmagus så på Joag med et vantro blik og råbte “Forræder!”. Et splitsekund senere mumlede han en besværgelse, og knoglerne på bordet begyndte at samle sig til et skelet. Joag forsøgte at forklare sig, men i det samme forvandt Nivmagus i en røgsky. De sortklædte begyndte at sætte ild til tårnet. Nu kunne de alle høre Nivmagus' besværgelser fra højere oppe i tårnet, og i løbet af kort tid var tårnet omringet af skeletter der angreb alt levende. Nu fulgte en stor kamp, hvor Joag måtte kæmpe for sit liv det bedste han havde lært. Tårnet brændte, mens skeletterne faldt omkring dem, men også to af de sortklædte mænd blev spiddet af skeletternes sløve våben og døde. Kun Joag og Albert var tilbage, og de nåede lige at flygte ud, inden tårnet styrtede sammen i et flammehav og gjorde kål på de sidste skeletter. Nivmagus Charrs lig blev aldrig fundet, men han omkom formodentlig også i flammerne.

Joag indså nu at det var ham selv, der havde været naiv, at han var blevet taget ved næsen af Nivmagus Charr, og at det nok havde været bedre at brænde Nivmagus som den heks han var lige fra starten. Albert Hanuffman fortalte Joag at han var heksejæger af profession og tilbød Joag at oplære ham i dette, hvilket Joag, rystet men overbevist, accepterede.

Albert Hanuffman fortalte Joag om Unlife, Reann, og en masse andre ting som en heksejæger skal kende til.

En dag rejste Albert Hanuffman fordi der var rygter om at en farlig heks var blevet set langt væk, så det måtte han tage sig af. Han er aldrig set siden, så hans skæbne er ikke kendt. Joag besluttede sig derefter for selv at rejse væk fra Reineken, da han alligevel havde lært nok, og der var sikkert masser af hekse der skulle brændes derude i verden, for mange steder er der jo ingen tradition for rutinemæssigt at brænde hekse som der er i Saralis, men derfor skal de altså ikke gå rundt og føle sig sikre.

Formel titel i U-Lyshak: Joag Reineken, junker af Stonebeach

Andet:
Æresborger i Thulka

Joags særlige bekymringer fra eventyr:

Fra Hekse i Lyak - Juni 6071
Joag Reineken, heksejægeren, står i midten af en hvirvelvind af begivenheder og intriger. Trods hans mistænksomhed og reflekterende natur, forbliver han altid tro mod sin gud, Reann, og søger konstant at finde den rette vej i en verden fyldt med gråzoner, magi og moralske dilemmaer.

Efter en dramatisk konfrontation med en landwyvern og en heroisk redningsaktion, der reddede både mennesker og dyr fra en brændende bygning, står Joag nu i en tilstand af selvovervejelse. Imens betragter han på afstand Jarred Leeroy, en mystisk mand der har udvist stor interesse for gruppen. Joags mistænksomme natur får ham til at undre sig over de virkelige motiver bag hvert ansigt de møder. Joag er dybt bevidst om de onde kræfter, der kan gemme sig i skikkelse af magi og hekseri. Han tænker på, hvordan Reann ville se på hans og gruppens handlinger og vejen fremad.

Da gruppen ankommer til Lanos for at undersøge en mystisk heks ved navn Rowena, med et tilnavn der på Korsk betyder Alrune, følger Joag straks sin intuition i denne uklare og potentielt farlige situation og konsulterer sine runekort. Mens han roligt lægger kortene op, afslører de sig med en tydelig og urovækkende besked: Monster/Ondskab og Bedrag/Illusion.
For Joag kan dette kun betyde, at der ikke kun er tale om en simpel heks, men om et væsen dybt nedsunket i ondskab og bedrag. Disse to kort indikerer tilsammen, at nogen i nærheden muligvis anvender illusioner for at skjule deres sande natur eller intentioner. Joags mistænksomme sind arbejder på højtryk for at afkode de skjulte betydninger bag kortene. Han mindes de forheksede børn og de ødelagte marker, hvilket styrker hans formodning om, at de står over for en fjende, hvis ondskab er dyb og raffineret.

sw/pcs/joag_reineken.txt · Last modified: 2023/11/16 13:57 by gm